Noķer mani nometne 2020 ar UFO

Noķer mani nometnes ietvaros, ciemojoties pie Agra Kazelnika kā negaidīts viesis mūs pārsteidza Ufo.

Paldies par interesantu un visnotaļ noderīgu instruktāžu bērniem

Shopping Cart